แนะนำวิธีการ ตรวจสอบเครน ด้วยตัวเองอย่างคร่าว ๆ

วันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการ ตรวจสอบเค… Read more

แนวทางการอบรมทบทวนการทางานในท่ีอับอากาศในสถานการณ์โควิด19

แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การฝึกอบรมหลัก… Read more

การเลือกสถาบันเปิดอบรม จป บริหาร ควรเลือกอย่างไร

กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารแล… Read more
จป เทคนิค

อบรม จป เทคนิค คืออะไรบทบาทหน้าที่ของ จป เทคนิค คืออะไรต้องอบรมอะไรบ้าง

วันนี้เราจะพูดถึงหน้าที่ของ จป เทคน… Read more